Poseben segment delovanja družbe pa so pravne storitve. Usposobljen kader z večletnimi delovnimi izkušnjami Vam svetuje na različnih področjih:

–      varstvo pri delu in osebno varstvo

–      kadrovske evidence

–      vodenje gradbenih dnevnikov

–      priprava in izdelava gradbene knjige

–      priprava dokumentacije za prevzem izvedenih del na objektu

–      priprava pogodb (izvajalskih, podizvajalskih, pogodb o zaposlitvi….)

–      priprava dokumentacije za prijavo na javne razpise za izvedbo del

–      priprava dokumentacije za pridobitev subvencij EKO sklada

–      priprava dokumentacije za izvedbo del znotraj držav EU (registracija pravnega subjekta, pogodbe o zaposlitvi, prijave pri

inšpektoratih in ministrstvih v državah, kjer se izvaja delo)

–      priprava dokumentacije za pridobitev dovoljenj iz naslova opravljanja dejavnosti

–      pritožbe na prejete odločbe

–      usposabljanje za prijavo, odjavo in spremembe glede zaposlitve delavcev na državnih portalih

–      in še več……..

Za dodatne informacije smo dosegljivi na številki 041 220 238 vse dni v tednu, tudi ob vikendih in praznikih (24 urno dežurstvo).