Izdelujemo konstrukcije sestavljene iz različnih stojal in povezij ( trapezno, trikotno, goltniško povezje…) prilagojenih obliki, vrsti in starosti objekta, ter posamezne konstrukcijske sklope kot so: trapezne, trikotne in polkrožne frčade, kubusi, zatrepi ( čop ), lože, nadstreški…

Prav tako po želji izdelamo samostojne lesene objekte ( garaže, lope, vrtne ute…) in nenazadnje tudi podkonstrukcije za prezračevane, obešene in tople fasade.
Pri izdelavi uporabljamo najrazličnejše materiale (smrekov les ustrezne trdote, lepljen les,…) in načine spajanja elementov, pritrdila,  primerna tipu objekta, ter različne obdelave elementov kot npr.: skobljanje, frezanje, impregniranje, oljenje, barvanje, ipd.