Družba Krov d.o.o. je bila ustanovljena leta 2005, ko so se večletne izkušnje prednikov na področju krovsko-kleparskih in tesarskih del prenesle na novo, mlajšo generacijo.

Sedež družbe se nahaja na naslovu CESTA V LOKROVEC 48, 3000 Celje. Bližina avtoceste omogoča lahek in hiter dostop do poslovnih objektov. Skladiščni prostori se nahajajo v gasilskem domu Liboje.

V okviru poslovanja se družba ukvarja s prekrivanjem streh z vsemi vrstami kritin, izvedbo toplotne in hidro izolacije streh, tesarstvom ter izvedbo vseh kleparskih del iz bakrene, aluminijaste, pocinkane in druge pločevine. Prav tako kvalitetno montiramo žlebove, odtočne cevi, strešne obrobe, namestimo snegolove in z uporabo sodobnih tehnik izvedemo vse kleparske zaključke. Strokovno smo usposobljeni za montažo strešnih oken na novih in obstoječih strehah. Zaradi novejših trendov na trgu smo se  usposobili tudi za prekrivanje streh z različnimi pločevinastimi kritinami in tako imenovanimi »sendvič paneli«, s katerimi kvalitetno in strokovno izvajamo tudi fasadne sisteme.

Naše poslovanje zajema tudi odstranjevanje azbestne kritine in prevoz na pooblaščeno zbiralno mesto. Pri Agenciji republike Slovenije za okolje smo pridobili okoljevarstveno dovoljenje številka 35477-96/2012 z dne 16.05.2012. Na podlagi Uredbe o odpadkih smo vključeni v sistem zakonitega ravnanja z odpadki, nastalimi iz naslova opravljanja dejavnosti.

Drug segment delovanja družbe pa so pravne storitve na področju vodenja evidenc varstva pri delu, kadrovskih evidenc ter svetovanja in priprave poslovnih pogodb, vodenja gradbenih dnevnikov in oblikovanja ter izdaje gradbenih knjig skladno z zakonodajo. Strokovno usposobljen kader je na razpolago tudi za ostala vprašanja, povezana z zakonitim poslovanjem pravnih subjektov.

V primeru, da imate izpolnjene pogoje za pridobitev subvencije s strani EKO SKLADA, Vam uredimo vso potrebno dokumentacijo ter dela izvedemo z zahtevanimi materiali, za katera se lahko uveljavlja pridobitev subvencije.

Za zagotavljanje lažje, kvalitetnejše in hitrejše izvedbe del družba razpolaga s tovornim vozilom Mercedez benz ACTROS.

KINGSPAN
ITALPANNELLI
SOLATUBE
Goriške opekarne
URSA
CREATON
Cinkarna